DSC01649
Varkentjelief randjeruit

Over Varkentje Lief

Onze aanpak

Bij Varkentje Lief is veel aandacht besteed aan de inrichting en de uitstraling van de verschillende ruimtes. Voor de kinderen is het erg prettig om zich thuis te kunnen voelen. Daarnaast is Varkentje Lief een plek waar ook pedagogisch medewerksters en ouders zich welkom kunnen voelen.

 Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich in een gezellige en fijne omgeving bevinden. Wanneer kinderen zich veilig voelen is er ruimte om te ontdekken en kunnen nieuwe uitdagingen aangegaan worden. Belangrijk is dat een kind zichzelf kan zijn. Een kind lijkt zich veilig te voelen als het o.a. ontspannen is, nieuwe uitdagingen wil en kan aangaan, open is, emoties durft te tonen en de pedagogisch medewerksters benadert om bijvoorbeeld om hulp te vragen.

Voor kinderen die starten bij Varkentje Lief vinden we het belangrijk dat ze een fijne en daarmee ook een veilige start maken. Een veilige start vormt mede de basis voor een heerlijke tijd voor de kinderen en een prettig contact tussen ouders en pedagogisch medewerksters. Dit bevorderen we door ouders duidelijk te informeren over de visie van en de gang van zaken bij Kinderdagverblijf Varkentje Lief. Verder is het voor met name de kinderen erg belangrijk dat ouders nauw betrokken worden bij het wenproces.

De kinderen ervaren dat hun ouders hen brengen naar het kinderdagverblijf maar dat zij hen ook weer komen ophalen. Samen met hun ouders maken de kinderen kennis met het kinderdagverblijf.

Het is van belang dat ouders de eerste dag bij Varkentje Lief de tijd nemen om hun kind te brengen. Het is wenselijk dat zij even blijven om samen met het kind ‘de kat uit de boom te kijken’ en over te gaan tot spelen. Zij zijn dan ook de eerste 2 dagen, dat het kind komt spelen, welkom om hun kind in de groep te brengen en in de groep op te halen. Als ouders het prettig vinden kunnen zij uiteraard later op de dag even bellen om te horen hoe het gaat. Dit is overigens altijd mogelijk.

 Verder moeten voedingsschema’s, slaapritmen en pedagogische aanpak vooraf duidelijk afgestemd worden. Hiermee worden essentiële verschillen tussen het ritme en de opvoeding van de kinderen thuis en op het kinderdagverblijf voorkomen. Ook voor kinderen die gaan starten bij de buitenschoolse opvang is het voornaam om vooraf informatie uit te wisselen, zijn er bijvoorbeeld bijzonderheden waarmee we rekening kunnen houden.  Dit gebeurt tijdens een intakegesprek. Bij voorkeur voert de mentor het intakegesprek. Ouders hebben de keuze om het intakegesprek telefonisch te voeren of het intakegesprek bij Varkentje Lief/Varkentje Stoer te voeren.