Groesbeek header binnenkijken
Randje varkentjelief vogelsbloem

Pedagogisch beleid Varkentje Lief

Bij Kinderdagverblijf Varkentje Lief werken we vanuit respect voor elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn. Verschillen worden vanuit een positieve kijk benaderd. Ieder kind is uniek. We kijken hoe we kunnen voorzien in de behoeften van het kind.

Samen spelen leert kinderen veel over de ander maar ook over zichzelf. Elkaar begrijpen met gebaren en woorden, het uiten van emoties, doelgericht handelen en conflicten oplossen zijn vaardigheden welke in het spel dagelijks geoefend worden. Het leren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke rol in binnen het groepsproces.

Voor jonge kinderen is het ontdekken van het eigen lichaam en mogelijkheden een waar avontuur. Ze krijgen steeds meer controle over hun bewegingen. Wij bieden de kinderen veel bewegingsvrijheid. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen vinden wij belangrijk. Wanneer kinderen op zichzelf en op de ander durven vertrouwen zullen zij eerder nieuwe uitdagingen aangaan. Ook geeft (zelf)vertrouwen een aangenaam gevoel. Het bevordert het gevoel van eigenwaarde.

Het inspelen op het eigen initiatief van kinderen heeft een belangrijke functie. Kinderen ontdekken graag. Door goed te kijken naar kinderen wordt duidelijk waar hun interesse op dat moment naar uit gaat. Daardoor is het mogelijk hier adequaat op te reageren. Bovendien scheppen wij uitdagende situaties waarmee we optimale ontwikkelingskansen voor kinderen creëren en stimuleren.

Door duidelijke grenzen aan te geven weten kinderen waar ze aan toe zijn. Deze grenzen geven hen de ruimte om zich zelfstandig te gedragen. Ook zorgen grenzen voor veiligheid. Uiteraard worden de grenzen verlegd als kinderen hieraan toe zijn. Zo ontstaat 'ruimte op maat'. Kinderen vinden het heerlijk om verantwoordelijkheden te krijgen. Zelf je jas aan kunnen trekken of kunnen opruimen waarmee je gespeeld hebt geeft al een bepaalde mate van zelfstandigheid aan. Het zelfvertrouwen wordt hierdoor gevoed. Het is belangrijk dat kinderen bij het ontwikkelen van zelfstandigheid op juiste wijze begeleid worden door de pedagogisch medewerksters.

Onze pedagogisch medewerksters zijn een voorbeeld voor de kinderen. Overdracht van waarden en normen speelt hierbij een belangrijke rol.

Ons volledige pedagogisch beleidsplan is op te vragen via  info@kinderdagverblijfvarkentjelief.nl.