Groesbeek header zwijntje
Randje varkentjelief vogelsbloem

Veiligheid en gezondheid

Bij het ontwikkelen van de werkwijze en de inrichting van Kinderdagverblijf Varkentje Lief is uitgebreid aandacht besteed aan een gezonde en veilige leefomgeving. Hierbij hebben wij de richtlijnen van de GGD, de Wet Kinderopvang en de Brandveiligheidsvoorschriften gehanteerd.

De GGD voert jaarlijks een inspectiebezoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet. De brandweer voert regelmatig een inspectiebezoek uit waarbij het bevorderen en het handhaven van brandveilig gebruik het doel is.

Op iedere locatie is dagelijks een BHV-er aanwezig. Alle BHV-ers volgen jaarlijks een scholing om hun vaardigheden te onderhouden en daarnaast verder uit te breiden. Daarnaast zijn de pedagogisch medewerkers in het bezit van een Kinder-EHBO-certificaat.

Wij werken met een beleidsplan veiligheid -en gezondheid. Verder werken wij met verschillende protocollen die zowel de fysieke als wel de emotionele veiligheid ondersteunen en bewaken.