Groesbeek header binnenkijken
Varkentjelief randje stoer

Pedagogisch beleid Varkentje Stoer

Bij Buitenschoolse opvang Varkentje Stoer werken we vanuit respect voor elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn. Verschillen worden vanuit een positieve kijk benaderd. Ieder kind is uniek. We kijken hoe we kunnen voorzien in de behoeften van het kind.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich in een gezellige en fijne omgeving bevinden. Ook vinden wij het voornaam dat het leuk is voor iedereen en dat ieder kind zijn vrije tijd, waar mogelijk, zelf kan indelen. Wanneer kinderen zich veilig voelen is er ruimte om te ontdekken en kunnen nieuwe uitdagingen aangegaan worden. Daarnaast is Varkentje Stoer een plek waar ook pm-ers en ouders zich welkom kunnen voelen.

De kinderen kunnen na een lange en soms vermoeiende schooldag, bij Varkentje Stoer tot rust kunnen komen en zelf kiezen wat zij willen gaan doen. Wij zorgen er dan ook voor voldoende mogelijkheden om de kinderen hierin tegemoet te komen(bijvoorbeeld knutselen, spelen met Playmobil of buiten spelen). Daarnaast bieden we allerlei activiteiten aan waaraan de kinderen vrijwillig kunnen deelnemen. Wij werken met thema’s maar er worden ook ‘losse’activiteiten aangeboden. Denk hierbij bijv. aan knutselactiviteiten en spelactiviteiten. Kinderen hebben ook beweging nodig. Daarom zorgen wij voor diverse spel -en bewegingsmomenten.

Samen spelen leert kinderen veel over de ander maar ook over zichzelf. Elkaar begrijpen met gebaren en woorden, het uiten van emoties, doelgericht handelen en conflicten oplossen zijn vaardigheden welke in het spel dagelijks geoefend worden. Het leren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke rol in binnen het groepsproces.

Het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen neemt een grote rol in. Wanneer kinderen op zichzelf en op de ander durven vertrouwen zullen zij eerder nieuwe uitdagingen aangaan. Ook geeft (zelf)vertrouwen een aangenaam gevoel. Het bevordert het gevoel van eigenwaarde.

Het inspelen op het eigen initiatief van kinderen heeft een belangrijke functie. Kinderen ontdekken graag. Door goed te kijken naar kinderen wordt duidelijk waar hun interesse op dat moment naar uit gaat. Daardoor is het mogelijk hier adequaat op te reageren. Bovendien scheppen wij uitdagende situaties waarmee we optimale ontwikkelingskansen voor kinderen creëren en stimuleren.

Door duidelijke grenzen aan te geven weten kinderen waar ze aan toe zijn. Deze grenzen geven hen de ruimte om zich zelfstandig te gedragen. Ook zorgen grenzen voor veiligheid. Uiteraard worden de grenzen verlegd als kinderen hieraan toe zijn. Zo ontstaat 'ruimte op maat'. Kinderen vinden het fijn om verantwoordelijkheden te krijgen. Daarom zijn er regelmatig taken beschikbaar die de kinderen kunnen uitvoeren. Met elkaar dragen we zorg voor de ruimte en voor de ander. Het zelfvertrouwen wordt hierdoor gevoed. Het is belangrijk dat kinderen bij het ontwikkelen van zelfstandigheid op juiste wijze begeleid worden door de pedagogisch medewerksters.

Onze pedagogisch medewerksters zijn een voorbeeld voor de kinderen. Overdracht van waarden en normen speelt hierbij een belangrijke rol.

Ons volledige pedagogisch beleidsplan is op te vragen via info@kinderdagverblijfvarkentjelief.nl.