Middelaar header
Randje varkentjelief vogelsbloem

Inspectie

GGD

In de kinderopvang moeten kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Kinderopvang draagt zo bij aan een goede start voor kinderen in het basisonderwijs en de samenleving. De Rijksoverheid heeft daarom eisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving op kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) dit toezicht uit en adviseert de gemeente hierover.

Minimaal 1 keer per jaar bezoekt de GGD onaangekondigd ieder kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau. Van een inspectie maakt de GGD een inspectierapport met daarin de bevindingen van hun toezicht. Ook staat de reactie van de kinderopvang in het rapport en het advies aan de gemeente.

Onze inspectierapporten zijn per locatie te bekijken.

ODRN

De ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) controleert panden op brandveiligheid, dit in opdracht van de gemeente. Dat doen zij samen met de brandweer. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken hoe brandveilig een gebouw is. Zijn de blusapparaten en de noodverlichting goed onderhouden? En zijn de vluchtroutes niet geblokkeerd? Na afloop wordt een verslag van deze controle opgesteld en uitgereikt. 

Als er maatregelen getroffen moeten worden om de brandveiligheid in het pand te vergroten, dan wordt dit middels een brief gecommuniceerd met hierin het rapport van de brandweer. In deze brief staat ook de termijn waarbinnen de maatregelen genomen moeten worden. Na de betreffende termijn wordt gecontroleerd of de maatregelen zijn uitgevoerd.