Groesbeek header binnenkijken
Randje varkentjelief vogelsbloem
Varkentje Lief

Beleid in de kinderopvang

In de kinderopvang moeten kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Een gedegen beleid binnen de kinderopvang draagt zo bij aan een goede start voor kinderen in het basisonderwijs en de samenleving.

Ouders in de kinderopvang

Het team van Varkentje Lief hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Het is voor jou belangrijk om te weten dat je kind bij ons in goede handen is zodat je jouw kind met een gerust hart kunt achterlaten.

Ik heb een klacht

Ben je ontevreden over de dienstverlening van Varkentje Lief, neem dan gerust contact met ons op. Daarnaast biedt onze klachtenregeling inzage in onze werkwijze rondom klachten. Het is voor alle partijen het prettigst om de klacht zo snel mogelijk te bespreken en af te handelen.

Pedagogisch beleid Varkentje Lief

In ons pedagogisch beleid kun je lezen wat onze pedagogische visie is. Vanuit welke pedagogische denkwijze of overtuiging werken we aan onze doelen. Het beleid maakt een vertaalslag naar ons pedagogisch handelen in de praktijk.

Pedagogisch beleid Varkentje Stoer

Lees meer over ons pedagogisch beleid bij Varkentje Stoer. Hoe kunnen wij op een verantwoorde manier een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. En hoe kunnen we voorzien in de behoeften van het kind.

Veiligheid en gezondheid

Varkentje Lief heeft veel maatregelen getroffen waarbij voldaan wordt aan de wettelijke eisen. We zijn bekend met grote en kleine risico’s zodat we kinderen hiertegen kunnen beschermen.

Inspectie

Een toezichthouder van de GGD of Brandweer bekijkt tijdens een aangekondigde of onaangekondigde inspectie of onze kinderopvang voldoet aan de gestelde eisen. Dit draagt bij aan een verantwoorde en kwalitatieve opvang.

Gedragscode Varkentje Lief

Varkentje Lief verwacht dat haar medewerkers, ouders en kinderen elkaar met respect behandelen. Afspraken daarover zijn onder meer vastgelegd in deze gedragscode zodat Varkentje Lief een veilige plek is en blijft voor alle betrokkenen.