Groesbeek header huisje
Randje varkentjelief vogelsbloem

Ik heb een klacht

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten wij ook dat we fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag je uiteraard aan ons melden. Onze dienstverlening bestaat vooral uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, elke klacht wordt serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen verbeteren.

 Als je ontevreden bent over de dienstverlening van kinderdagverblijf Varkentje Lief, dan vinden wij het prettig als je de betreffende medewerk(st)er, Renate of Marjolijn hierop aanspreekt. In de meeste gevallen zal het misverstand of de fout worden opgelost. Is dit echter niet de weg die je wil bewandelen of lukt het niet om tot een oplossing te komen met de medewerk(st)er, Renate of Marjolijn, dan kun je een klacht indienen volgens de interne klachtenregeling.

 Lukt dit niet of wens je geen gebruik te maken van de interne klachtenregeling dan kun je je klacht of geschil voorleggen aan het Klachtenloket Kinderopvang (tel. 0900-1877) en de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl  Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel. 070 -310 53 10).

Een exemplaar van de interne klachtenregeling is op te vragen bij de houder (Marjolijn van Gemert, info@kinderdagverblijfvarkentjelief.nl, 06 – 20 49 67 42) van Kinderdagverblijf Varkentje Lief. Het is natuurlijk ook mogelijk om contact op te nemen met de voorzitter van de oudercommissie (ocvarkentjelief@gmail.com).