Personeel header
Randje varkentjelief vogelsbloem

Gedragscode Varkentje Lief

In de gedragscode van Kinderdagverblijf Varkentje Lief zijn gedragsregels beschreven die betrekking hebben op de omgang met elkaar. Dit geldt voor  medewerkers (incl. stagiaires en vrijwilligers), ouders en derden. Iedereen wordt geacht de gedragsregels na te leven. Door het hanteren en naleven van de gedragscode voorkomen we dat een persoon zich schuldig maakt aan ongewenst en/of onwettelijk gedrag.

Medewerkers, ouders en derden mogen van elkaar een respectvolle en positieve basishouding verwachten. Deze houding komt ook naar voren in alle vormen van contact en communicatie. Al deze contacten kunnen een persoon kwetsbaar maken. Om elkaar te beschermen is er een gedragscode opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze we met elkaar omgaan.

Een belangrijk middel hierin is de communicatie. Een speerpunt van Varkentje Lief is onze open aanspreekcultuur. Door open met elkaar te communiceren signaleren we vroegtijdig ongewenst en/of ongeoorloofd gedrag.

Met een positieve en professionele houding, klantvriendelijkheid en open communicatie nemen onze medewerkers hun voorbeeldfunctie uiterst serieus.

De complete gedragscode is op te vragen via info@kinderdagverblijfvarkentjelief.nl.