BSO header
Varkentjelief randje stoer

Buitenschoolse opvang (BSO)

Varkentje Stoer

Buitenchoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. BSO Varkentje Stoer ontvangt kinderen na schooltijd. In de schoolvakanties is Varkentje Stoer gesloten. Bij Varkentje Stoer is de minimale afname 1 middag per week (gedurende 40 weken per schooljaar).

Om verantwoorde kinderopvang te kunnen verzorgen moet een BSO zich, net als andere soorten kinderopvang, houden aan o.a. de Wet Kinderopvang. In deze wet zijn talloze regels opgenomen die de kwaliteit in de kinderopvang waarborgen. Er zijn bijvoorbeeld regels die beschrijven hoeveel kinderen er mogen worden opgevangen, hoe omgegaan dient te worden met veiligheid en aan welke eisen de ruimte moet voldoen waarin kinderen worden opgevangen.

De erkende BSO’s en kinderdagverblijven zijn opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang.

Deze BSO’s en kinderdagverblijven worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD, dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Het register is voor iedereen in te zien. Zo kunnen ouders eenvoudig bekijken of een BSO of kinderdagverblijf voldoet aan de gestelde eisen en dus betrouwbaar is.

Omdat de kinderen al naar school geweest zijn, is het belangrijk dat de nadruk bij de BSO vooral op ontspanning ligt. Net zoals thuis, als zij uit school komen, moeten zij met andere kinderen kunnen spelen en zelf kunnen kiezen waarmee ze willen spelen. Lekker even uitrusten en niets doen behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Daarnaast worden activiteiten aangeboden die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind maar hier ligt niet de nadruk op. Plezier en ontspanning staan voorop. Uiteraard worden de kinderen op de BSO verzorgd en begeleid door een pedagogisch medewerker.

Varkentje Stoer

Bekijk de locatie

Varkentje Stoer

De locatie in Middelaar heeft tevens een gezellige buitenschoolse opvang, genaamd Varkentje Stoer. Hier kunnen 11 kinderen per dag opgevangen worden. 

TARIEVEN EN FEESTDAGEN

Tarieven buitenschoolse opvang

Uurtarief 2024
Per dag 2024

€ 9,06
€ 36,24

De opvang geschiedt per dag. De minimale afname is één middag per week. Onze tarieven zijn inclusief:

  • Drinken (diksap)
  • Vers fruit en verse groente
  • Tussendoortjes

 Onze tarieven zijn exclusief:

  • Dieetvoeding

 *Prijswijzigingen voorbehouden

Betalingen

Betalingen geschieden via automatische incasso. Maandelijks ontvang je een factuur met de specificatie van de volgende maand. Wanneer een kind door bijv. ziekte of vakantie afwezig is, worden de gereserveerde dagen doorberekend. Op feestdagen is Varkentje Stoer gesloten. Ook deze dagen worden doorberekend. Gemiste dagen en feestdagen worden niet gecompenseerd.

Het bedrag wordt rond de 27e van de maand, voorafgaand aan de maand waarin kinderopvang wordt afgenomen, geïncasseerd. Dit betekent dat je altijd betaalt in de maand voorafgaand aan de maand waarin kinderopvang wordt afgenomen, je betaalt vooruit. 

Feestdagen

Buitenschoolse opvang Varkentje Stoer is 40 weken per jaar geopend. De week tussen kerst en nieuwjaar is de buitenschoolse opvang gesloten. Deze week wordt uiteraard niet in rekening gebracht.

Daarnaast is Varkentje Stoer gesloten op de overige nationale feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Nationale Bevrijdingsdag in 2025, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag ). Deze dagen worden wel doorberekend als ze buiten de schoolvakanties vallen. Dit is landelijk zo bepaald

Varkentjestoer

Pedagogische visie en aanpak

Lees meer over ons pedagogisch beleid bij Varkentje Stoer. Hoe kunnen wij op een verantwoorde manier een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. En hoe kunnen we voorzien in de behoeften van het kind.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie ontvangen over ons kinderdagverblijf? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Sabreurs 86469 kids toy on a white background in style of pip s 0688238c 66cd 417b b984 32a7b69d37d3