Groesbeek header
Varkentjelief randjeruit3

DAGOPVANG (KDV)

Varkentje Lief

Dagopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Je kind kan hiervoor bijvoorbeeld terecht bij een kinderdagverblijf. Hoe vaak een kind naar een kinderdagverblijf gaat bepalen ouders zelf. Ouders kunnen hun kinderen op bepaalde tijden brengen en ophalen. Bij Varkentje Lief is de minimale afname 1 dag per week (gedurende 51 weken per kalenderjaar).

Om verantwoorde kinderopvang te kunnen verzorgen moet een kinderdagverblijf zich, net als andere soorten kinderopvang, houden aan o.a. de Wet Kinderopvang. In deze wet zijn talloze regels opgenomen die de kwaliteit in de kinderopvang waarborgen. Er zijn bijvoorbeeld regels die beschrijven hoeveel kinderen er mogen worden opgevangen, hoe omgegaan dient te worden met veiligheid en aan welke eisen de ruimte moet voldoen waarin kinderen worden opgevangen.   

De erkende kinderdagverblijven en  BSO’s zijn opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze kinderdagverblijven en BSO’s worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD, dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Het register is voor iedereen in te zien. Zo kunnen ouders eenvoudig bekijken of een kinderdagverblijf of BSO voldoet aan de gestelde eisen en dus betrouwbaar is.

Kinderen worden in een kinderdagverblijf opgevangen in kleine groepen. De kinderen worden gedurende de dag verzorgd en begeleid door pedagogisch medewerkers. Bij Varkentje Lief hanteren we een verticale groepsindeling. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden (0 tot 4 jaar) bij elkaar in een groep zitten.

Tarieven en feestdagen

Tarieven dagopvang

Uurtarief 2024
Per dag 2024

€ 10,41
€ 109,31

De opvang geschiedt per dag. De minimale afname is één dag per week. Onze tarieven zijn inclusief:

  • Luiers
  • Drinken (zuivelproducten en diksap)
  • Broodmaaltijd (lunch)
  • Vers fruit en verse groente
  • Tussendoortjes

 Onze tarieven zijn exclusief:

  • Dieetvoeding
  • Flesvoeding
  • Warme maaltijd (Deze nemen ouders zelf mee en bieden wij vervolgens aan tot het kind 1 jaar wordt)
  • Potjesvoeding (Deze nemen ouders zelf mee en bieden wij vervolgens aan tot het kind 1 jaar wordt)

 *Prijswijzigingen voorbehouden

Betalingen

Betalingen geschieden via automatische incasso. Maandelijks ontvang je een factuur met de specificatie van de volgende maand. Wanneer een kind door bijv. ziekte of vakantie afwezig is, worden de gereserveerde dagen doorberekend. Op feestdagen is Kinderdagverblijf Varkentje Lief gesloten. Ook deze dagen worden doorberekend. Gemiste dagen en feestdagen worden niet gecompenseerd.

Het bedrag wordt rond de 27e van de maand, voorafgaand aan de maand waarin kinderopvang wordt afgenomen, geincasseerd. Dit betekent dat je altijd betaalt in de maand voorafgaand aan de maand waarin kinderopvang wordt afgenomen, je betaalt vooruit. 

Feestdagen

Kinderdagverblijf Varkentje Lief is 51 weken per jaar geopend. De week tussen kerst en nieuwjaar is het kinderdagverblijf gesloten. Deze week wordt uiteraard niet in rekening gebracht.

Daarnaast is Varkentje Lief gesloten op de overige nationale feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Nationale Bevrijdingsdag in 2025, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag ). Deze dagen worden wel doorberekend. Dit is landelijk zo bepaald.

Hertjes

Pedagogische visie en aanpak

In ons pedagogisch beleid kun je lezen wat onze pedagogische visie is. Vanuit welke pedagogische denkwijze of overtuiging werken we aan onze doelen. Het beleid maakt een vertaalslag naar ons pedagogisch handelen in de praktijk.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie ontvangen over ons kinderdagverblijf? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Sabreurs 86469 kids toy on a white background in style of pip s 8838935a 9e2e 4cc4 9030 8d9cd1747aad