Kinderdagverblijf Varkentje Lief
Randje varkentjelief vogelsbloem

Ouders in de kinderopvang

Het team van Varkentje Lief hecht veel waarde aan een goed oudercontact. Vooral in het belang van het kind is afstemming belangrijk en prettig. Door zoveel mogelijk de thuissituatie en de situatie op de opvang op elkaar af te stemmen, voelt een kind zich veiliger en kan het zich beter ontplooien. Daarnaast is het voor de ouder prettig om het kind met een gerust gevoel en in vertrouwen achter te kunnen laten bij de opvang.

Oudercontact

Tijdens het brengen en halen van de kinderen is het mogelijk om informatie uit te wisselen. Ook is er voor ieder kind een contactschriftje, waarin wij regelmatig in een beknopt verslag laten weten hoe de dag is verlopen. Uiteraard is het ook mogelijk voor ouders om bijzonderheden op te schrijven.

In het contactschriftje van de jongere kinderen schrijven wij, naast andere bijzonderheden, in ieder geval hoe het kind geslapen heeft en hoeveel voeding het gehad heeft. Het is fijn als je het dagritme en voedingsschema van je kind in het schriftje wilt vermelden. Bijzonderheden kunnen eveneens in het contactschriftje geschreven worden.

Op het bord in de hal is regelmatig allerlei informatie terug te vinden.

Tijdens de mentorgesprekken komt de periodieke overdracht betreft de ontwikkeling van je kind(eren) aan bod. Daarnaast is het altijd mogelijk om op een ander moment een gesprek in te plannen. Geef het gerust aan als die behoefte er is.

Oudercommissie

Als ouder kun je plaats nemen in de oudercommissie. De algemene taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van Varkentje Lief vanuit het perspectief van de ouders, in samenwerking met de leiding. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Jaarlijks wordt een thema-avond voor ouders georganiseerd. In overleg met de oudercommissie kiezen wij een thema. Daarnaast organiseert de oudercommissie leuke activiteiten voor kinderen, ouders en team.

Het emailadres van de oudercommissie is ocvarkentjelief@gmail.com.